Faculty & Staff

1. Sarwan Dudi s/o Parbhu Ram Dudi
B.A. ,B.ed. , M.A.(Political Science)
Dabriya, Nagaur
2. Rugnath Ram Saran s/o Kesha Ram Saran
B.A. ,B.ed. , M.A.(Hindi) , PGDCA, MCA(Computer Science)
Altawa, Nagaur , Mob. No. - 9413130210
3. Rajendra Karwa s/o Gopi Ram Karwa
B.A. ,B.ed. , M.A.(Hindi)
Nandoli Mertiya, Nagaur
4. Raghunath Ram Kharra s/o Dala Ram
B.Sc. B.Ed. M.Sc. ( Zoology)
Bugala, Nagaur
5. Rajendra Vaishnav s/o Shyam Lal
B.A. ,B.ed. , M.A.(English)
Piplad, Nagaur
6. Vinod Prajapti s/o Jagannath Prajapati
B.Sc. B.Ed. M.Sc. ( Organic Chemistry)
Bhawani Mandi, Kota
7. Babu Lal Prajapti s/o Nanu Ram Prajapati
B.Sc. B.Ed. M.Sc. ( Maths)
Bhawani Mandi, Kota
8. Lichhman Ram Lega s/o Bhanwar Lal
B.A. ,B.ed. , M.A.(Hindi)
Besroli, Nagaur
9. Hema Ram Rajpurohit s/o Pratap ji
B.Tech. , M. Tech.
Sahila, Jalor
10. Shiv Kumar Raliya s/o Uda Ram Raliya
B.Sc. B.Ed. M.Sc. (Geo.)
Geda Kalan, Nagaur
11. Chimna Ram Gilla s/o Chhotu Ram
B.A. ,B.ed.
Geda Kalan, Nagaur
12. Raju Ram Lega s/o Kana Ram Lega
B.A. ,B.ed.
Besroli, Nagaur
13. Asha Ram s/o Chanderbhan
B.A. ,B.ed. , M.A.(English)
Topariya, Hanumangard
14. Ajay Beniwal s/o Sahab Ram
B.A. ,B.ed.
Topariya, Hanumangard
15. Tara Chand s/o Pappu Ram
B.A. ,B.ed.
Gachhipura, Nagaur
16. Asha Choudhary s/o Ridha Ram Dudi
B.Sc. B.Ed.
Kalwa , Nagaur
17. Sunita s/o Meh Ram
B.S.T.C. , B.A.
Kuchipla, Nagaur
18. Sonu Kanwar s/o Jalam Singh
B.A. , M.A. (History)
Sirsala, Nagaur
19. Dharma Ram Lochhab s/o Narayan Ram
LDC
Besroli, Nagaur
20. Govind Puri s/o Mula Puri
PEON
Altawa, Nagaur

News & Updates

Important Links

Powered By StudyApt. © 2017 All rights reserved.